• Informacja dla uczestników konkursu wiedzy o prawie wyborczym "Wybieram Wybory" w sprawie sposobu wypełniania testu

 • Obchody Światowego Dnia Wyborów

 • 2 LUTEGO 2017 R. ŚWIATOWY DZIEŃ WYBORÓW

 • Termin zgłaszania uczestników do konkursu wiedzy o prawie wyborczym "Wybieram Wybory" - uzupełnienie

 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory"

 • Raport z konferencji "Dialog dla wyborów"

 • Informacja dla uczestników konkursu wiedzy o prawie wyborczym "Wybieram Wybory" w sprawie sposobu wypełniania testu
 • Obchody Światowego Dnia Wyborów
 • 2 LUTEGO 2017 R. ŚWIATOWY DZIEŃ WYBORÓW
 • Termin zgłaszania uczestników do konkursu wiedzy o prawie wyborczym "Wybieram Wybory" - uzupełnienie
 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory"
 • Raport z konferencji "Dialog dla wyborów"
 • Fotogaleria z konsultacji społecznych - Dialog dla Wyborów
 • Fotogaleria z Konferencji: 25-lecie demokratycznego prawa wyborczego i organów wyborczych w Polsce
 • Nagrodzone prace nadesłane na konkurs prac naukowych poświęconych tematyce wyborczej
 • Publikacja z okazji 25 lecia demokratycznego prawa wyborczego i organów wyborczych
 • Film z okazji 25-lecia demokratycznego prawa wyborczego i organów wyborczych w Polsce pt. "Sędziowie kustoszami wyborów"
 • Transmisja online z Konferencji: 25-lecie demokratycznego prawa wyborczego i organów wyborczych w Polsce